Revolut

Mi a jogi háttere a Revolut kártyafeltöltési díj módosításának?

A közelmúltban egyes Revolut kártya birtokosok azt tapasztalták, hogy a bankjuknál megszűnt a kártya feltöltés ingyenessége, azt a bankjuk a készpénzfelvételi tranzakció díjával terhelte meg.

Kinek kell értesíteni a változásról az ügyfeleket?

Konkrét panaszügyben a bank sms-ben vásárlási tranzakciót igazolt vissza az ügyfélnek, viszont a számlában készpénzfelvételt számolt el.
Ez esetben a bank elismerte a hibáját és visszatérítette az ügyfélnek a tévesen? jogellenesen? felszámított díjat. Mit mond a jogszabály?

A Revolut az ügyfél konkrét panaszára a Mastercardra hárította a felelősséget.

Jogi szempontból az ügyfél bankjának és a Revolutnak a magatartása vizsgálandó.

A Revolut egy fintech pénzforgalmi szolgáltató. A kártya kártyafeltöltéskor a Revolut megadja a számlavezető bank részére a tranzakció kódját, amely ezt jelöli meg, hogy készpénzfelvétel történt vagy bankkártyával áru-, illetve szolgáltatás ellenértékének megfizetése.
A bank ennek a jelzésnek alapján felszámítja az üzletszabályzata szerinti kondíciós listában kihirdetett költséget. A költségek között szerepel a készpénzfelvétel díja, és a kártyás vásárlás költsége, vagy költség mentessége.
Ez a módosítás nem a bank üzleti döntése volt a bank csak a megfelelő üzletszabályzati rendelkezést alkalmazta a Revolut instrukciói alapján.

Így a konkrét esetben a banknak nem kellett sem előzetesen értesítenie az ügyfelet, sem 2 hónappal korábban kihirdetnie az üzletszabályzati módosítást sem. Amit egyébként meg kellett volna tennie a fogyasztóvédelmi rendelkezések szerint, ha a kondíciók módosításáról maga döntött volna.

2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

15. § (1) A keretszerződés módosítását a pénzforgalmi szolgáltató kizárólag meghatározott módon kezdeményezheti a módosítás javasolt hatálybalépését megelőzően legalább két hónappal.

A fenti kötelezettség abban az esetben áll fenn, ha a szolgáltató módosítja a részére fizetendő valamelyik jutalékot, díjat, költséget, vagy egyéb fizetési kötelezettséget, ideértve a pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztatás módjával és gyakoriságával összefüggő díjakat is. ű

Az ügyfél a Visa, Mastercard kártyatársaságokkal nincsen jogviszonyban, így azokra kötelezettség az ügyfél felé nem hárul.

A Revolutnak volt-e kötelezettsége előzetesen értesíteni a kondíciók változásáról az ügyfeleket? A Revolut, mint pénzforgalmi szolgáltató is a PSD2 rezsimje alatt áll, ezért az irányelv szerint a keretszerződésben és az Irányelveben meghatározott információk és feltételek bármilyen módosítására a pénzforgalmi szolgáltatónak előzetesen tájékoztatást kell kiadnia legkésőbb két hónappal a módosítás bevezetésének javasolt időpontja előtt.

A pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő a módosítás bevezetésének javasolt időpontját megelőzően elfogadhatja vagy elutasíthatja a módosítást.

Meg kell ezt tennie, minden olyan esetben, amikor a szolgáltató módosítja a részére fizetendő valamelyik jutalékot, díjat, költséget, vagy egyéb fizetési kötelezettséget, ideértve a pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztatás módjával és gyakoriságával összefüggő díjakat is (PSD2 54.cikk).
Az angol pénzügyi felügyet (FCA Financial Conduct Authority) hatáskörébe tartozik a Revolut tevékenységének fogyasztóvédelmi szempontú elbírálása.